Eğitim ve Kültür

Eğitim ve kültür faaliyetleri vakfımızın ana faaliyet kollarından birisidir. Bu kapsamda vakfımızda;

  • Temel ve İlahiyat Önlisans düzeyinde Arapça,
  • Kur’an-ı Kerîm
  • Tefsir
  • Hadis
  • El Sanatları

gibi alanlarda eğitimler düzenlenmektedir. Detaylı etkinlik takvimi her hizmet yılının başında (Eylül ayında) vakıf merkezimizde, internet sitemizde ve sosyal medya sayfalarımızda duyurulmaktadır.