Gençlik Faaliyetleri

Vakfımızda lise ve üniversite öğrencisi arkadaşlarımıza yönelik

  • Barınma
  • Burs
  • Eğitim faaliyetleri
  • Sportif faaliyetler

gerçekleştirilmektedir.

Burs ve öğrenci evi başvuruları her yıl Ağustos ayında vakıf merkezimiz tarafından alınıp değerlendirilmektedir.