Hakkımızda

Biz; hayatın iman, ibadet ve hizmetle anlamlı hale geleceğine inanan gönül erleriyiz.

İmanı hayat menbâı edinerek, “Öyleyse kendi iyiliğiniz için inanınız” (Nisa, 170) hükmüne gönülden inanarak, varlık âleminin ve varoluş sebebimizin iman ve tevhid olduğunu tam bir teslimiyetle tasdik edenleriz.

Biz, “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” (Zâriyât, 56) diyen varlığın sahibinin çağrısına gönülden icabet eden ve ibadetsiz, kulluksuz bir hayatın insanı esfel-i safiline dönüştüreceğine, tam aksine ibadet ve kulluk çizgisinde seyreden mûtî bir hayatın ise insanı ahsen-i takvime yücelteceğine inananlarız.

“İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir” diyen, ebrarın efendisi olan Peygamber’in yoluna sülûk ederek; almaktan öte vermeye, çağırmaktan öte gitmeye, kırmaktan öte yapmaya, uzaklaşmaktan öte yakınlaşmaya şirkten öte tevhide cehaletten öte ilme çağıran; hesabilikten öte hasbiliğe boyanmış dava erleriyiz.

Biz, her türlü dar ve sığ kalıplardan sıyrılarak beslendiği kökleri tevhid olan nübüvvet ağacının dallarından sadece biriyiz.

Kısaca biz, merkezinde insan olan; hayatı anlamlandırmak, hayatı anlamlı yaşamak ve o anlamlı hayatı paylaşmak için “Eğitim, Kültür ve Dayanışma”diyen ES-EV Vakfı’yız.